Huismeester

U woont of gaat wonen, in de Elisabeth Brugsmaflat waar een huismeester aanwezig is. Voor een goede leefbaarheid van het complex bent u zelf verantwoordelijk, maar de huismeester kan daarbij helpen. Zo werken we samen aan een bloeiende en aangename woonomgeving.

De huismeester is uw centrale aanspreekpunt. Hij heeft taken op het gebied van het technisch beheren van het complex en op het gebied van leefbaarheid in en rond het woongebouw. De huismeester is tijdens kantooruren te bereiken voor alle zaken die het complex aangaan. Maar u kunt als bewoner ook via deze website een melding doen.

Wat zijn de taken van onze huismeester?

 • Hij geeft voorlichting aan nieuwe bewoners betreffende de bewoning van de flat.
 • Hij bevordert de juiste naleving van de gedragregels vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en spreekt bewoners aan op onaangepast gedrag.
 • Hij signaleert knelpunten in het onderhoud aan het gebouw en in de omgeving van het gebouw.
 • Hij bewaakt het onderhoud aan de groenvoorziening en zal zonodig rommel of zwerfvuil rond en in het gebouw (laten) opruimen.
 • Hij voert de regie op de schoonmaakwerkzaamheden in en rond het wooncomplex.
 • Hij verricht kleine reparaties aan de algemene ruimten en bij hoge uitzondering (als het de veiligheid van de bewoner aantast) in de woning.
 • Hij zorgt ervoor dat de vuilcontainers op tijd aan de straat staan.
 • Hij houdt toezicht op de gemeenschappelijke ruimten, directe woonomgeving en
  trappenhuizen.
 • Hij onderhoudt contacten met bewoners van de flat en  de bestuurder van de Vereniging van Eigenaren.

Sommige zaken doet de huismeester niet en dient u zelf uit te voeren.

 • Huisafval afvoeren naar de vuilcontainer in de kelder.
 • Melden vandalisme en of overlast aan de wijkagent.
 • Groot vuil aan de straat zetten en de afhaal regelen met de reinigingsdienst.
 • Goed contact onderhouden met de buren in uw gebouw

Kortom, de huismeester vervult een sleutelrol in de dagelijkse gang van zaken met tot doel het woongenot te bevorderen. Zijn aanwijzingen dienen dan ook, door bewoner of bezoeker  serieus te worden genomen.